Esencia Bohyne

Unikátna škola Tantry pre ženy podľa osvietenej majsterky Ma Anandy Sarity
Toto video – verejne dostupné na You Tube - natočila naša učiteľka Ma Ananda Sarita so svojím tímom z Tantra-essence, aby predstavila ucelený program, ktorý vytvorila pre ženy  na podporu rozvoja ich nesmierneho potenciálu. Unikátny program sme absolvovali ako účastníčky a neskôr ako lektorky. Ma Ananda Sarita nám odovzdala štafetu, ktorú s úctou a láskou voči nej aj všetkým ženám sveta nesieme ďalej...
Esencia bohyne je cyklus ucelených, na seba nadväzujúcich modulov Školy Tantry Pre Ženy, pretože počas nich sa komplexne venujeme ženským centrám vnútornej sily (osobne, nie online):

Srdce, sila lásky, krása – 4. čakra
Mystérium lona, posvätná sexualita – 2. čakra
Intuícia a liečenie - 6. čakra
Spiritualita celistvej ženy – 7. čakra

Láska k sebe, partnerovi, deťom, okoliu i svetu je vedno s posvätnou sexualitou a spiritualitou prirodzeným darom Univerza ženám. Plynutie, dobrosrdečnosť, intuitívna hlboká múdrosť sú toho božským prejavom. 
Vo vyživujúcom bezpečnom prostredí žien sa vedno povenujeme rozvoju prirodzených ženských darov – mystériu srdca, vnútornej aj vonkajšej kráse, emóciám, vedomej sexualite a tajomstvám ňadier, ženského lona a jóni.  Tiež rozvoju intuície a liečiteľských schopností a ženskej spiritualite – neoddeliteľne spojenej s rodivým pricípom lona bez ohľadu na to, či sme rodili alebo nie. Spoločne sa stávame súčasťou cesty úcty k sebe bez ohľadu na vek, váhu či vzhľad.

AKO?
Bytostné témy ženy zažívame cez cvičenia, transformačné tance, masáže, liečenia. Tiež cez dynamické aj pokojné meditácie i zdieľania v kruhu. Najlepšie je prežiť a vstrebať ucelené poznanie zo všetkých štyroch modulov, no je možné ich absolvovať aj jednotlivo. Zážitkové kurzy sú v kalendárnom roku štyri – raz za štvrťroka, aby bol priestor pre vstrebanie. Po každom kurze dostávate návod na domácu prax.
Sila srdca

Odhalenie bohyne 
M
ystérium lásky, prijatia a premeny

Mám seba, mám viac než dosť

Som nepríťažlivá, bez iskry v očiach? Nemilovaná? Príliš šetrná? Veľká kritička? Večne pochybujúca?  Som nešťastná zo seba aj okolia? Tieto ťaživé vrstvy ega rozpustíme cez srdce  Počas prvých troch dní budeme objavovať krásu srdca a tela prostredníctvom tranformačných tancov, spoznávaním mýtov krásy, odhalíme vlastných démonov, pustíme závoje ilúzií o sebe. Zvnútorníme to, čo na sebe milujeme a čo neznášame. Premeníme jed na nektár. Nebude chýbať magický peeling aj masáž. Otvoria sa tak tri portály – láska k sebe, k okoliu aj k svetu. 
Posvätná sexualita

Mystérium lona, ňadier a jóni
Každá žena je príťažlivá, keď je spokojná

Ako sa vymaniť z okov nevedomosti, upätosti, zábran, hanby, strachu, neslobody? Čo je vlastne posvätná sexualita? Ako tak „neslušnú“ pohlavnosť prepojiť s duchovnou cestou? Odpoveďou budú zažitia. Preskúmame hormonálny, čakrový/energetický systém, aby sme pochopili naše biologické, duševné aj duchovné potreby . Keď dokážeme prežívať energiu čakier vedome, rozvinieme v sebe ohromný tvorivý potenciál, ktorý nepozná hranice veku.
Spojíme sa s menštruačným cyklom v živote ženy. Budeme objavovať nesmierne tvorivý potenciál našich  ňadier, maternice aj vagíny. Naše telo je nástrojom potešenia a lásky. Cez neho dochádzame k poznaniu celistvosti. Cez neho napĺňame našu túžbu po blahu, láske – fyzickej aj spirituálnej. 
Intuícia a liečenie

Rozvíjanie duchovných darov
Vnútorná vedma - veď ma na ceste životom 
​​​​​​​
Prečo sú spravidla ženy liečiteľkami – seba, okolia, sveta? Ako rozvinúť naše prirodzené intuitívne ženské dary? Prebúdzame potenciál intuície a šiestej čakry. Spájame sa s kvetinami, stromami, s prírodou aj so snami. Ocitneme sa na ceste k jasnovidnosti. Čo sa stane, ak svet vnímam všetkými piatimi zmyslami? Alebo keď zažívam meditáciu hladením? Čo mi prezradia časti môjho tela, ak sa na ne vnútorne naladím? O tom a o mnoho ďalšom je tretí diel s názvom o vnútorné poznaní formou vnuknutia. 
Spiritualita 

Duchovné majstrovstvo ženy
Náš stred je zrkadlom stredu vesmíru​​​​​​​

Je našou prirodzenou vlastnosťou krása? Láska? Zmyselnosť a sexualita? Vnútorná múdrosť? Hojnosť? Sme príroda? Nespútanosť? Ticho a mier?
Prepojíme naše telo a vedomie s dušou a duchom, naším vyšším Ja/Univerzálnym kozmickým vedomím. Stretneme sa s múdrosťou predkov, prejdeme bránami Ženstva/Bohyne. Zažijeme iniciačnú masáž aj meditáciu Vesmírneho srdca so živou jantrou – obrazmi. Precítime účinky liečenia pólov v nás. Doprajeme si pôsobenie účinkov vesmírnej podstaty v tele tu a teraz... Spolupatričnosť žien je vrodenou zdieľanou  múdrosťou.​​​​​​​ 
Foto: Zuzana Zónová
Foto: Zuzana Zónová
Tantra pre ženy v podobe Esencie Bohyne v Kladne v meditačnom centre Tara vedenej Ma Prem Vasudhou a Ma Prem Divyiou /doluv sede/ /www.esence- bohyne.cz/ Asistencia: Katka Čániová z Esencie bohyne na Slovensku. Toto foto Tomáša Fencla vzniklo na 3. module o posvätnej sexualite..
Tantra pre ženy v podobe Esencie Bohyne v Kladne v meditačnom centre Tara vedenej Ma Prem Vasudhou a Ma Prem Divyiou /doluv sede/ /www.esence- bohyne.cz/ Asistencia: Katka Čániová z Esencie bohyne na Slovensku. Toto foto Tomáša Fencla vzniklo na 3. module o posvätnej sexualite..
Na Esencii Bohyne vedenej lektorkami Ma Prem Tanmayou a Amritou. /www.amrita.sk/
Na Esencii Bohyne vedenej lektorkami Ma Prem Tanmayou a Amritou. /www.amrita.sk/
Veni View Photography
Veni View Photography
Všetky sú krásne - na Esencii Bohyne vedenej lektorkami Ma Prem Tanmayou a Amritou na zámku vo Voděradoch. /www.amrita.sk/ Asistenciu na tomto  tranformačnom seminári považuje Katka Čániová za posvätnú službu ženám a tantre..
Všetky sú krásne - na Esencii Bohyne vedenej lektorkami Ma Prem Tanmayou a Amritou na zámku vo Voděradoch. /www.amrita.sk/ Asistenciu na tomto tranformačnom seminári považuje Katka Čániová za posvätnú službu ženám a tantre..
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Veni View Photography
Organizácia
esencia bohyne

Kedy? Pre termíny konania jednotlivých modulov sledujte kalendár
Trojdňové intenzívne zážitkové moduly tejto školy sú štyri. Súvisle nadväžujú na seba, aby sa dosiahol ich maximálny účinok v praxi. ​​​​​​​Po každom kurze dostávate návod na domácu prax.

Miesto konania Esencie Bohyne 2023: 
Esencia Bohyne je v roku 2023 v nádhernom prostredí centra Košíc. Začíname v piatok o 10.00 h., končíme v nedeľu o 16.00 h. V piatok a sobotu je program do cca 20.30 hod.

Cena za trojdňový zážitkový modul v Košiciach: 240 Eur 
Bonus za skoré prihlásenie (do 30 dní pred začatím): 200 Eur 
Záloha: 70 Eur  

---------------

Registrácia mailom: esencia.bohyne@gmail.com alebo cez registračný formulár
​​​​​​​(Miesto na kurze je plne rezervované po zaplatení zálohy alebo celej čiastky,viac info dostanete mailom po registrácii. Bez platby je registrácia neplatná a miesto je ponúknuté ďalším záujemkyniam.) 
---
Storno podmienky v prípade zálohy a kurzovného:
V prípade odhlásenia sa z kurzu:
– 30 dní a viac pred začiatkom, bude celá zaplatená záloha vrátená
– od 29 dní do 7 dní pred začiatkom je rátaný manipulačný poplatok 50% zo zaplatenej zálohy
– od 6 dní až do 2 dní je celá zaplatená záloha nevratná
– od 2 dní je celá uhradená platba nevratná
Je možné poslať za seba náhradníčku. Záloha bude započítaná v jej prospech. Možné je tiež presunutie zaplatenej sumy kurzu na iný termín. V prípade zrušenia kurzu zo strany organizátora  je vrátená celá uhradená platba.

Organizácia
ĎALŠÍCH podujatí

Miesto konania: 
Do 1. polroka 2023 - Červený stan. V historickom centre Košíc – ako vnímame – s príjemnou jinovou energiou, v bezprostrednej blízkosti pôvabného Mestského parku.​​​​​​​ 
Po 1. polroku 2023 - Červená sála Zlatej priadky, Štefánikova 2, Košice. V historickom centre Košíc - budova Palace, oproti Jakabovmu palácu.
Aktuálne informácie: V záložke STRETNUTIA

Sála zlatej priadky

Palace, Štefánikova 2

Pohľad na Štefánikovu 6 z mestského parku.
Pohľad na Štefánikovu 6 z mestského parku.
Back to Top