AKTUÁLNE
Najlepšie je prežiť a vstrebať ucelené poznanie zo všetkých štyroch modulov, no je možné ich absolvovať aj jednotlivo. 
Intenzívne zážitkové moduly tejto školy sú štyri. Súvisle nadväžujú na seba, aby sa dosiahol ich maximálny účinok v praxi. ​​​​​​​Po každom kurze dostávate návod na domácu prax.
Moduly Esencie Bohyne sú v krásnom Červenom stane v Košiciach. Začíname v piatok o 10.00 a končíme v nedeľu o 16.00. Od 2. polroka 2023 - v Červenej sále Zlatej priadky na Štefánikovej 2, budova Palace, Košice.

jednodňové a večerné podujatia 


2023 — Prebúdzanie múdrosti tela posvätným dotykom
Pokračovanie a prehlbovanie praxe posvätného dotyku - zabudnutého jazyka, ktorý sa mocne hlási o slovo. Lebo Ženský božský princíp si zachováva čistotu a milosť po tisícročia. Nepotrebuje uznanie z iných zdrojov. Posvätný dotyk uvoľňuje myseľ, lieči dušu aj telo. Ide za rozdelenie, za dualitu, do jednoty.  Dotyk Posvätnej Matky a Ženy. Pomáha vynárať všetko krásne a dôstojné, čo sme my, ženy ,pochovali a zamkli vo svojich telách. Šípková Ruženka sa prebúdza....rovnako ako kráľovná a kráľ a  všetok ľud... Tu sa ladíme na prax našu a na prax vzácnej ženy, kňažky, našej učiteľky  Aletheie Sophie z Francúzska, autorky kníh Múdrosť lona, Posvätné sexuálne vzťahy.

Každú stredu od 17.00 do 18.30 — Joga lona a Tantra pre ženy
Psychohygiena tela aj duše v pokojnom aj dynamickom prevedení. Dôraz kladieme na jemné cvičenia s panvou, chrbticou a tiež aktívne pohybové meditácie a záverečný tichý relax - integrácia. 
Kontakt: lektorka Katha Čániová, 0905 812 883, ke.caniova@gmail.com
Miesto: Červený stan, Palác Jeney Štefánikova 6. Od 2. polroka 2023 - v Červenej sále Zlatej priadky na Štefánikovej 2, budova Palace, Košice.
Prvý utorok v mesiaci, rok 2023 od 17.00 do 20.00 — Tantrické utorky
Prehlbujúca prax pre absolventky Esencie Bohyne 
Kontakt: lektorka Katha Čániová, 0905 812 883, ke.caniova@gmail.com
Miesto: Červený stan, Palác Jeney Štefánikova 6. Od 2. polroka 2023 - v Červenej sále Zlatej priadky na Štefánikovej 2, budova Palace, Košice.

18. 3. 2023 — Posvätná prostitútka - odkaz starovekých kňažiek  
Prichádza späť z rozvalín chrámov v našom nevedomí a hlási sa o slovo. Aj teraz, spája zdanlivo nespojiteľné: Telo a spiritualitu. Rozkoš a božské vytrženie.

17. 11. 2022 — Prax s yoni vajíčkom od A po Z 
Očista a oživenie nášho pokladu,maternice ako najväčšieho zdroja ženskej sily vo štvrtok 17. novembra 2022 /štátny sviatok/od 9.30 do 18.00 hod. 
(Viac v záložke stretnutia)
Back to Top